Gwrandewch ar y safle hwn

Logo BrowseAloud

Gall ymwelwyr wrando ar y safle hwn dwry ddefnyddio BrowseAloud sydd am ddim i ymwelwyr y safle gwe. Gellid ei lawr lwytho o safle gwe BrowseAloud.

Beth yw BrowseAloud?

Mae BrowseAloud yn sicrhau bod safleoedd gwe yn hygyrch i bawb sydd angen cymorth darllen ar-lein, sef 20% y boblogaeth. Mae’n gweithio trwy ddarllen tudalennau gwe mewn llais dynol. Bydd y defnyddiwr yn hofran pwyntydd ei llygoden dros y testun i glywed y geiriau yn cael eu darllen allan yn uchel.

Beth mae BrowseAloud yn edrych fel?

Bar Offer BrowseAloud

Mae nodweddion ac opsiynau BrowseAloud yn rhai hawdd drwy ddefnyddio bar offer symudol (gweler uchod). Gallwch osod y bar offer unrhyw le ar y sgrin neu ei guddio o’r golwg os dymunwch.

Beth fydd BrowseAloud yn gwneud i mi?

  • Yn darllen tudalennau gwe mewn llais dynol
  • Yn darllen tudalennau gwe ddiogel
  • Yn darllen dogfennau Word a PDF yn eu fformat gwreiddiol
  • Goleubwyntio pob gair wrth iddo gael ei ddweud i ddangos i chi ble ydych chi ar y dudalen
  • Yn chwyddo testun i faint font a steil font rydych yn dymuno
  • Yn cyfieithu gair-am-air rhwng Saesneg, Ffrangeg, Almaeneg, Eidaleg a Sbaeneg
  • Yn edrych i fyny am ddiffiniadau geiriadurol cywir
  • Yn trawsnewid testun i MP3
  • Yn cuddio gwybodaeth ar y sgrin i helpu chi i ganolbwyntio ar ardal benodol

Pwy mae BrowseAloud yn helpu?

Mae BrowseAloud yn helpu unrhyw ymwelydd safle gwe sydd angen cymorth darllen ar-lein. Mae hyn yn cynnwys pobl sydd ag anghenion dysgu fel dyslecsia, nam ar y golwg ar rai sy’n defnyddio Saesneg fel ail-iaith.

Sut ydw i’n lawr lwytho BrowseAloud?

Lawr lwythwch BrowseAloud o safle gwe BrowseAloud :

Os oes angen mwy o help arnoch, cysylltwch â Thîm Cymorth BrowseAloud ar :