Jack and the Beanstalk

Date : 06 Rhagfyr 2017 12:00a.m.

Venue : Blackwood Miners Institute

Jack and the Beanstalk
Jack and the Beanstalk


Dydd Mercher, 6 Rhagfwr 2017  Dydd Sadwrn, 30 Rhagfwr, 2017, showing at various times

Unwaith eto, daw Rainbow Valley Productions â'r llwyfan yn fyw gydag addasiad lliwgar o stori tylwyth teg glasurol boblogaidd. Pantomeim llawn hwyl y flwyddyn hon fydd Jack and the Beanstalk, gydag OWEN MONEY yn serennu ynddo, ochr yn ochr â chast o actorion, cantorion a dawnswyr talentog.

Byddwch yn barod am daith llawn hwyl trwy hud a lledrith byd y panto, gyda llond gwlad o jôcs, canu a chwerthin!!

  • Gostyngiad Grŵp - Prynu 14 cael y 15fed am ddim.
  • Tocyn Teulu Bargen Gynnar - Dim ond yn ddilys os byddwch yn talu erbyn 31 Awst. Ddim yn ddilys ar berfformiadau brig.
  • Tocyn Bargen Gynnar i Ysgolion - Dim ond yn ddilys os byddwch yn archebu erbyn 31 Gorffennaf ac yn talu erbyn 30 Medi.
  • Tocyn Trechu'r Dirwasgiad - Cyfyngir i grwpiau o hyd at 10.
  • Perfformiad Hamddenol - Wedi’u gynllunio’n benodol ar gyfer plant a phobl ifanc sydd ag awtistiaeth, anableddau dysgu a synhwyraidd ac anhwylderau cyfathrebu AC ar gyfer eu teuluoedd hefyd.

www.blackwoodminersinstitute.co.uk


Tell us about your event block