Ffiliffest 2017

Date : 17 Mehefin 2017 11:00a.m.

Venue : Nghastell Caerffili

Ffiliffest 2017
Ffiliffest 2017

Mae diwrnod llawn hwyl gyda mynediad am ddim wedi’i drefnu yng Nghastell Caerffili ar ddydd Sadwrn Mehefin 17eg.

Gŵyl flynyddol Menter Caerffili yw Ffiliffest i ddathlu iaith a diwylliant Cymru ac fe fydd y digwyddiad yn cynnwys perfformiadau, adloniant, gweithgareddau, gweithdai a chyfle i grwydro’r castell.

Mae Menter Caerffili wedi gweithio yn agos gyda Cadw, grwpiau cymunedol a pherfformwyr i drefnu’r digwyddiad mewn lleoliad hollol unigryw. Mae cannoedd o blant o ysgolion lleol yn paratoi ac yn ymarfer i ddawnsio gwerin ar y brif lwyfan sef arddangosfa dawnsio gwerin fwyaf y Sir. Mae’r ŵyl eleni yn parhau tan 19:00, gyda pherfformiadau gan fandiau a pherfformwyr Cymreig fel Candelas, John Nicholas, Adwaith a mwy.

Fe fydd stondinau nwyddau, amrywiaeth o fwyd a diod yn cynnwys carafán coctels a phabell cwrw a seidr, hefyd gweithgareddau a gweithdai addysgol amrywiol megis pabell celf a chrefft, ardal VR a gemau retro a hyn i gyd o fewn y Castell.

Rydyn ni’n ddiolchgar iawn i’n prif noddwyr sef, Llywodraeth Cymru, Cyngor B.S.Caerffili a’r Gronfa Loteri Fawr.

Fe fydd Ffiliffest ar Fehefin 17 rhwng 11:00-19:00 yng Nghastell Caerffili.

Am fwy o wybodaeth ewch i www.mentercaerffili.cymru neu 01443 820913.


Tell us about your event block