News Centre

Disgyblion Caerffili yn arwain y ffordd gydag ymgyrch maethu

Postiwyd ar : 18 Mai 2017

Disgyblion Caerffili yn arwain y ffordd gydag ymgyrch maethu
Disgyblion Caerffili yn arwain y ffordd gydag ymgyrch maethu
Mae dau o ddisgyblion blwyddyn chwech o ysgol gynradd yng Nghaerffili yn arwain y ffordd gydag ymgyrch i annog mwy o bobl i faethu yn ystod Pythefnos Gofal Maethu (8fed-21ain Mai).

Mae Madison Blundell sy’n ddeg oed a Jack Morgan sy’n un ar ddeg oed o Ysgol Gynradd Nant Y Parc yn Senghenydd wedi serennu mewn ffilm fer, a wnaed yn fewnol gan dîm Cyfathrebu Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili, sy’n anelu at hyrwyddo’r buddion helaeth y gall maethu ei gael, ar gyfer y plentyn a’r teulu maethu ehangach.

Dywedodd Pennaeth Madison a Jack, Nicola Davies, “Rydym yn falch iawn i fod yn rhan o’r  cynhyrchiad ffilm fer hon, yn arbennig am fater mor bwysig â maethu. Gobeithiaf y bydd pobl yn gweld pa mor wobrwyol y gall bod yn ofalydd maethu fod a meddwl a fyddai hyn yn rhywbeth yr hoffent ei ystyried. Rhaid i mi hefyd ddweud da iawn i’n hactorion gwych Madison a Jack am eu cyfraniad gwych i’r ffilm”.

Ychwanegodd Arweinydd etholedig Caerffili Cyng. David Poole , “Gall gofalyddion maethu wneud ac maent yn gwneud gwahaniaeth mawr i fywydau plant a phobl ifanc gyda’u gofal, ac mae Pythefnos Gofal Maethu yn ddigwyddiad blynyddol pwysig iawn sy’n amlygu sut gall maethu fuddio plant a’r teulu maethu ehangach. Byddaf yn annog unrhyw sydd â diddordeb mewn dod yn ofalydd maethu i gysylltu â’n tîm i ddarganfod mwy am sut y gallent newid bywyd plentyn- a chyfoethogi bywyd ei hun”.

Maethu yw’r cyfle i wneud gwahaniaeth pwysig i fywyd plentyn. Gall pob math o deuluoedd o bob math o gefndir faethu plentyn neu grŵp o blant. Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili ar hyn o bryd yn chwilio am fwy o ofalyddion maethu ar gyfer plant o bob oedran yn y fwrdeistref sirol a fydd yn fodlon helpu rhoi’r dechreuad gorau i fywyd iddynt.

I gysylltu â thîm maethu Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili, ffoniwch 0800 587 5664, tecstiwch ‘maethu’ at 78866 neu ewch i www.caerffili.gov.uk/maethu
 
Gallwch weld y ffilm fer ar www.facebook.com/eichcaerffili 


Ymholiadau'r Cyfryngau