News Centre

Mae beicwyr wrth eu boddau bod llwybr poblogaidd wedi ail-agor yng Nghwmcarn

Postiwyd ar : 11 Mai 2017

Mae beicwyr wrth eu boddau bod llwybr poblogaidd wedi ail-agor yng Nghwmcarn
Twrch Trail
Mae beicwyr wrth eu boddau bod Coedwig Cwmcarn wedi ail-agor y Llwybr Twrch poblogaidd mewn da bryd ar gyfer misoedd yr haf.

Yn cael ei ddisgrifio fel un o drysorau cudd Cymru, mae llwybr y Twrch yn ôl yn weithredol wedi iddo gau’n  rhannol dros y ddwy flynedd ddiwethaf ar gyfer gwaith torri coed.

Mae'r llwybr yn cael ei farchnata ar gyfer beicwyr profiadol sy'n chwilio am ddringfa serth a disgynfa debyg i chwyrligwgan ar drac sengl.

Mae Coedwig Cwmcarn yn cynnig lleoliad perffaith i feicwyr, cerddwyr, teuluoedd a charwyr cŵn. Mae'r Ganolfan Ymwelwyr yn llawn canllawiau a mapiau cerdded ar gyfer rhai o lwybrau cerdded gorau yng Nghymru gan gynnwys y daith12 milltir 'Raven Walk'.

Mae Caffi Raven yn fan cyfarfod poblogaidd ar gyfer y rhai sy'n chwilio am baned a chacen neu frecwast llawn er mwyn ail-lenwi ar ôl bore o archwilio ac mae ar agor rhwng 9am a 5pm o ddydd Llun i ddydd Sul.

Yn ogystal â'r golygfeydd gogoneddus, mae’r ardal helaeth hefyd yn ymfalchïo yn eu podiau glampio pren gwersylla cyfoes sydd yn eu gwersyll 4 seren graddedig. Gall yr ardal gynnig lle i hyd at 20 o bebyll neu garafanau yn ychwanegol at y 10 o bodiau glampio pren gwersylla.

Am fwy o wybodaeth am y cyfleusterau yng Nghwmcarn ewch i http://eich.caerffili.gov.uk/fforestcwmcarn


Ymholiadau'r Cyfryngau