News Centre

Cyngor yn lansio canllaw cyfathrebu nam ar y synhwyrau

Postiwyd ar : 24 Gor 2017

Cyngor yn lansio canllaw cyfathrebu nam ar y synhwyrau
aelodau o’r Grŵp Nam ar y Synhwyrau gyda’r Cyng. Phipps, Shaun Couzens (Prif Swyddog Tai, CSBC), a Katie Shappell (Action on Hearing Loss Cymru) yn y lansiad heddiw.
Mae adran o fewn y cyngor wedi lansio canllaw i gynorthwyo staff i wella’r ffordd y maent yn cyfathrebu â phobl sydd â nam ar eu synhwyrau.
 
Lansiodd tîm Cartrefi Caerffili Cyngor Sir Bwrdeistref Caerffili y canllaw poced i roi cynghorion defnyddiol i swyddogion i’w hystyried wrth gyfathrebu ag unigolion sydd â nam ar eu golwg neu eu clyw. Mae’r cyngor sydd yn y canllaw yn cynnwys defnyddio iaith ddisgrifiadol wrth siarad â pherson sydd â nam ar eu golwg, a sicrhau golau digonol wrth gyfathrebu â rhywun sydd efallai angen darllen gwefusau.
 
Mae Cartrefi Caerffili yn gyfrifol am amrywiaeth o wasanaethau tai drwy’r fwrdeistref sirol, gan gynnwys rheoli dros 10,000 o dai cyngor, cefnogaeth ar gyfer tai yn y sector breifat, cyngor ar dai a digartrefedd. Bydd holl staff rheng flaen yr adran yn derbyn copi o’r canllaw poced.
 
Cynhyrchwyd y canllaw mewn partneriaeth â Grŵp Nam ar y Synhwyrau Cartrefi Caerffili; grŵp o gynrychiolwyr tenantiaid sy’n gweithio gyda staff y cyngor i wella gwasanaethau ar gyfer pobl sydd â nam ar eu synhwyrau. Mae’r canllaw poced hefyd wedi ei gymeradwyo gan Action on Hearing Loss Cymru a Sefydliad Cenedlaethol Brenhinol y Deillion (RNIB) Cymru.
 
Wrth siarad mewn digwyddiad swyddogol i lansio’r canllaw, dywedodd y Cyng. Lisa Phipps, Aelod Cabinet y cyngor dros Gartrefi a Lleoedd, “Rydym yn hynod o ddiolchgar i’r cynrychiolwyr tenantiaid ar Grŵp Nam ar y Synhwyrau Cartrefi Caerffili am gyd-weithio gyda swyddogion i lunio’r canllaw hwn. Bydd y canllaw yn ein cynorthwyo i sicrhau bod adran tai'r cyngor yn darparu gwasanaethau gwell a mwy hygyrch i denantiaid. Bydd y cynghorion ymarferol ac esiamplau hefyd yn cynorthwyo swyddogion i deimlo’n fwy hyderus wrth ymdrin ag unigolion sydd â nam ar eu golwg neu eu clyw.”
 
Dywedodd Katie Chappelle, Swyddog Cyfathrebu ac Ymgyrchoedd Action on Hearing Loss Cymru, “Rydym wrth ein boddau i weld y canllaw hwn yn cael ei roi i staff yng Nghaerffili.”
 
Ychwanegodd, “Mae’r rhan fwyaf o’r cynghorion yn y ddogfen yn rhai syml a rhad i’w gweithredu, ond byddant yn gwneud gwahaniaeth mawr. Rydym yn annog unrhyw un sydd â nam ar eu synhwyrau i ddweud wrth eu darparwr tai am eu hanghenion a rhoi gwybod i staff os nad ydynt yn cyfathrebu yn eu dull dewisol.”
 


Ymholiadau'r Cyfryngau