News Centre

Gweithfeydd ail-wynebu - A469/A472 a’r Brif Stryd - yn gyfagos i Ysbyty Ystrad Fawr

Postiwyd ar : 11 Aws 2017

Gweithfeydd ail-wynebu - A469/A472 a’r Brif Stryd - yn gyfagos i Ysbyty Ystrad Fawr
Gweithfeydd ail-wynebu - A469/A472 a’r Brif Stryd - yn gyfagos i Ysbyty Ystrad Fawr
Cynhelir gwaith ail-wynebu ar yr A469/A472 a’r Brif Stryd (yn gyfagos i Ysbyty Ystrad Fawr) gan ddechrau ar Ddydd Llun 14eg Awst.
 
Bydd Bam Nuttall yn ymgymryd â'r gweithfeydd hanfodol hyn ar ran Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili. Er mwyn lleihau'r tarfu ar ddefnyddwyr y ffordd yn y lleoliad prysur hwn, bydd y gweithfeydd yn digwydd yn ystod y nos, gan ddechrau ar ddydd Llun 14eg Awst ac yn cymryd lle dros uchafswm o bum noson rhwng  6.30pm a 7.30am.
 
Fel rhan o'r gweithfeydd hyn i'r gerbytffordd, bydd angen cau ffyrdd yn ystod yr amseroedd hyn, a bydd llwybrau dargyfeirio priodol wedi'u sefydlu i hwyluso'r gweithfeydd. Bydd mynediad i’r ysbyty ar gyfer triolion lleol yn cael ei gynnal ar bob adeg, a rhoddir blaenoriaeth i gerbydau golau glas. 
 
Rydym yn ymddiheuro o flaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gall y gweithfeydd hanfodol hyn eu hachosi. 
 


Ymholiadau'r Cyfryngau