News Centre

Y Cynghorydd Keith Reynolds

Postiwyd ar : 10 Ebr 2017

Y Cynghorydd Keith Reynolds
Y Cynghorydd Keith Reynolds
Gyda thristwch mawr yr ydym yn cyhoeddi bu farw Arweinydd y Cyngor, y Cynghorydd Keith Reynolds yn gynharach heddiw (Llun 10fed Ebrill).

Meddai’r Dirprwy Arweinydd, y Cynghorydd David Poole, "Roedd Keith yn was cyhoeddus rhagorol, ac roedd ganddo egni a phenderfyniad di-ildio i wneud ei orau glas dros ei gymuned leol ac ar gyfer ein bwrdeistref sirol.

"Roedd yn gydweithiwr a ffrind gwych, ac rwy'n gwybod y bydd pawb yn ymuno â mi wrth gynnig ein cydymdeimlad diffuant i wraig Keith, Sheila, ei feibion, ŵyr, teulu a ffrindiau ar yr adeg hynod o drist ac anodd hon".

Ychwanegodd y Prif Weithredwr Dros Dro, Chris Burns, "Ar ran yr holl staff yng Nghyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili, mynegaf ein tristwch a’n meddyliau gyda theulu Keith ar hyn o bryd".

Fel dyn ifanc yn dechrau ei yrfa, gweithiodd y Cynghorydd Reynolds fel gof pwll glo am dros 29 mlynedd, treuliodd 16 ohonynt ym Margoed a 13 yng Nglofa Penallta. Yna treuliodd 18 mlynedd fel  Prif Swyddog Cyngor Iechyd Cymuned (CIC), yn gyntaf ym Merthyr a Chwm Cynon, ac yn fwy diweddar, yn dilyn ad-drefnu yn y Cyngor Iechyd Cymuned newydd ei greu CIC Cwm-Taf, o ble cymerodd ymddeoliad yn 2010.
 
Yn dechrau ei yrfa wleidyddol ym 1979, treuliodd y Cyng Reynolds 38 mlynedd yn gweithio mewn llywodraeth leol, gan gynrychioli ei gymuned, Aberbargod, am bron i 4 degawd ac fel Arweinydd y Cyngor ers 2014.
 
Bydd manylion y trefniadau angladd yn cael eu cyhoeddi maes o law. 


Ymholiadau'r Cyfryngau