Etholiadau Cynghorau Lleol 2017

Ar 4 Mai 2017, bydd etholiadau yn cael eu cynnal ar gyfer Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili a’ch Cyngor Cymuned lleol.

Mae gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili 33 o adrannau etholiadol gyda chyfanswm o 73 o gynghorwyr yn cael eu hethol drwy'r dull etholiadol y cyntaf i'r felin. Bydd etholiadau i lawer o gynghorau tref a chymuned yn y fwrdeistref sirol yn cael eu cyfuno ag etholiad y fwrdeistref sirol.

Stay Connected

You can now sign up for email alerts to be informed of the 2017 local council election results. We also offer subscriptions to other council services and news.

Cysylltwch â ni