Newyddion
Dweud eich dweud
 • Pwll Glo Arwyneb Nant Llesg

  Cyflwyno sylwadau

  Cynnig cais cynllunio i adennill glo trwy ddulliau cloddio arwyneb.
 • Ymgynghoriad cyllid 2014/15

  Dweud eich dweud ar yr arbedion

  Mae’r Cabinet wedi cytuno cyfanswm cynigion cyllid drafft gwerth £12.8 miliwn ar gyfer y flwyddyn ariannol i ddod (2015/16).
 • Cynllun Trafnidiaeth Lleol

  Blaenoriaethau ar gyfer cynlluniau trafnidiaeth 2015 i 2020

  Mae drafft Cynllun Trafnidiaeth Lleol wedi cael ei gynhyrchu ar y cyd gan Gynghorau Blaenau Gwent, Caerffili, Merthyr Tudful, Rhondda Cynon Taf a Thorfaen.